Algemene voorwaarden

 

* MEESTERKAART is onderdeel is van Idee in Beeld. Op alle producten, ontwerpen en diensten zijn de algemene voorwaarden van Idee in Beeld van toepassing.
* MEESTERKAART behoudt het copyright op alle (ook door haar op maat) gemaakte ontwerpen en kan deze, met het in acht nemen van de privacy van haar klanten, gebruiken voor verkoopdoeleinden op haar websites en andere promotionele uitingen.
* Alle ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of overname zonder toestemming vooraf is uitdrukkelijk verboden.
* MEESTERKAART is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor interpretatie van hetgeen dat vermeld staat op haar website.
* De merknaam MEESTERKAART wordt op elk exemplaar van de gedrukte kaart meegedrukt.
* Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan MEESTERKAART de opdracht geeft tot het ontwerpen en/of drukken van kaarten.
* De overeenkomst tussen de klant en MEESTERKAART komt tot stand na ontvangst van het bestelformulier via internet (ingevuld door klant) en de ontvangstbevestiging (verstuurd door MEESTERKAART aan de klant via e-mail).
* Op verzoek wordt maximaal 1 gratis model verstrekt dat beschikbaar is uit de collectie geboortekaartjes of trouwkaarten.
De modellen zijn voorzien van voorbeeldteksten. Indien door MEESTERKAART een model is verstrekt aan opdrachtgever, dan staat MEESTERKAART er voor in dat het geleverde product daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. 
* Voor elk te drukken kaart vragen wij akkoord middels een definitief pdf bestand. (Indien gewenst door de klant kan dit ook een proefprint zijn). Wanneer klant akkoord geeft is MEESTERKAART niet meer aansprakelijk voor het fout bedrukken van de gegevens.
* Na akkoord klant wordt er door MEESTERKAART een opdrachtbevesting verstuurd met de factuur. Na betaling van deze factuur wordt het bestand naar de drukker verzonden. 
* Indien de opdracht wordt geannuleerd nádat wij de definitieve digitale proef hebben gemaakt en verzonden (met tekst van klant) wordt € 35,- opmaakkosten in rekening gebracht.
* MEESTERKAART levert haar goederen en diensten in overleg met de opdrachtgever. Voor geboortekaartjes geldt dat MEESTERKAART zal proberen de kaartjes binnen 2 dagen na de dag van geboorte te versturen, tenzij er sprake is overmacht. Meesterkaart is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering door de vervoerder.
* MEESTERKAART behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
* Op elke overeenkomst tussen MEESTERKAART en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Ontvang jouw keuze GRATIS als proefkaart! Alléén bij geboorte, en trouwkaarten
Tijdens 9-maanden beurs uitgeroepen tot mooiste geboortekaarten!